Bli medlem i Viking

Hjelp ved alle slags uhell.

Det er når du minst venter det at uhellet skjer.
Med medlemskap i Viking får du blant annet:

- Hjelp på stedet
- Hjelp på hjemmeadresse
- Gratis til verksted
- Gratis hjemtransport
- Ingen egenandel
- Gratis leiebil

( komplette vilkår vil du få i medlemsheftet )

10 gode grunner for Viking-medlemskap

1. Assistanse 24 timer i døgnet
2. Ingen egenandel ved assistanse
3. Fri leiebil dersom bilen ikke kan repareres innen 24 timer
4. Assistanse på hjemmeadresse
5. Assistanse i hele Europa
6. Dekket utgifter ved hjemreiser
7. Assistanse ved sykdom. Vi transporterer bilen din hjem.
8. Assistanse uansett hvem som lovlig kjører bilen.
9. Assistanse ved bilulykker og uhell.
10. Assistanse når du mister eller låser bilnøklene inne.

Kontakt Viking Tromsø på tlf. 776 10 600